Menü
Kosár

Vásárlási feltételek

 

A RS OIL Korlátolt Felelősségű Társaság
Általános szerződési feltételei
Hatályos: 2022. június 1-től

1.              Általános rendelkezések

1.1.        Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) egyrészt a RS OIL Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 08-09-025920; székhely: 9024 Győr, Práter utca 11.; adószám: 24826451-2-08; nyilvántartja: Győri Törvényszék Cégbírósága) mint eladó (a továbbiakban: RS OIL Kft.), másrészt a RS OIL Kft.-vel, jelen ÁSZF tárgya szerint szerződő vevőre (a továbbiakban: Vevő, míg a RS OIL Kft. és a Vevő együtt Felek, külön-külön: Fél) terjednek ki.

1.2.        A RS OIL Kft.:

a)       elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@rsoil.hu

b)      telefonszáma: +36 20 247 4777

c)       tárhelyszolgáltatójával kapcsolatos adatok:

-          cégnév: RS3 Informatika Kft.

-          elérhetősége: info@rs3.hu

-          székhelye: 4028 Debrecen Apafi u. 42-44

1.3.        Jelen ÁSZF az RS OIL Kft. honlapján (www.rsoilwebshop.hu) (a továbbiakban: Honlap) közzétett áruk tulajdonjogának átruházására vonatkozóan állapít meg szabályokat.

1.4.        Jelen ÁSZF a szerződéskötési folyamat során tett ajánlatokkal, rendelésvisszaigazolásokkal, számlákkal és minden egyéb az adott megrendelésre vonatkozó dokumentumokkal összhangban értelmezendő és a Felek egyéb megállapodása hiányában jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. Az ÁSZF a Felek jogviszonyának általános feltételeit, a Felek jogait és kötelezettségeit határozza meg.

1.5.        Jelen ÁSZFtől történő bármely eltérés – amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik – kizárólag a RS OIL Kft. és a Vevő által aláírt és jóváhagyott írásos formában érvényes. Írásbeli megállapodásnak számít a Felek között létrejött írásbeli szerződés, valamint az elektronikus levelezés körében történt nyilatkozattétel is, ha azt a másik Fél kifejezetten elfogadta. Az írásbeli nyilatkozatokat a másik Fél címére, vagy elektronikus levélcímére (e-mail) kell elküldeni. A RS OIL Kft. levelezési címének és e-mail címének a RS OIL Kft. eltérő nyilatkozatának hiányában a jelen ÁSZF-ben közzétett címek tekintendők.

1.6.        Jelen ÁSZF kiterjed a fogyasztóra, valamint a gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozó és egyéb szervezetű Vevőre is, aki gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belül eső célból köti meg a szerződést. A RS OIL Kft.-vel szerződő Fél, szerződéskötésre irányuló nyilatkozatával szerződéskötési képességének fennállásáról is nyilatkozik és kijelenti, hogy a szerződés megkötésére saját neve alatt jogosult és hogy a szerződés teljesüléséhez nincs szükség semmilyen harmadik személy belegyezésére, vagy jóváhagyására.

2.              Az ÁSZF tárgya

2.1.        A RS OIL Kft. Honlapján az általa forgalmazott termékek rendelhetők internetes felületen keresztül. A Vevő részére a Honlapon elérhető termékeket (a továbbiakban: Termék) a RS OIL Kft. a megrendelt mennyiségben biztosítja, amennyiben azok raktárkészleten elérhetők. A Termékek bármely megjelenítése a Honlapon csak tájékoztató jellegű. A Termékek Honlapon történő megjelenítése nem értelmezhető ajánlatként.

2.2.        A RS OIL Kft.-vel történő szerződéskötés során a Honlapon közzétett termékek megvásárlására a Vevő tesz ajánlatot, amit a RS OIL Kft. visszaigazoló üzenetével fogad el, amely létrehozza a Felek közötti szerződést. Ezt követően a Vevő megfizeti a Termék vételárát, a RS OIL Kft. pedig teljesíti a Vevő szállításra vonatkozó igényeit a RS OIL Kft. külön díjszabásának megfelelően. A Vevő esetleges szavatossági igényeit a jelen ÁSZF és a vonatkozó jogszabályok szerint érvényesítheti. A szerződéskötés folyamatának, a Felek jogainak és kötelezettségeinek részleteit jelen ÁSZF teljes mértékben tartalmazza. Azokban az esetekben, ahol a Felek eltérően állapodtak meg, ez utóbbi rendelkezést kell irányadónak tekinteni. Amennyiben a Felek egymás közötti jogviszonyát sem jelen ÁSZF, sem az egyedi szerződési feltételek nem szabályozzák, a termék megrendelésének visszaigazolásának RS OIL Kft. általi megküldésének napján hatályos magyar jogszabályok tekintendők irányadónak.

2.3.        Szerződő Felek a szerződés teljesítése során egymással kölcsönösen együttműködve járnak el, figyelembe véve egymás jogos érdekeit.

2.4.        Szerződéskötés folyamata, a szerződés létrejötte

2.4.1.   Regisztráció RS OIL Kft. weboldalán: A Vevő a Honlapon, a regisztrációs oldalon regisztrálja magát. A regisztráció során a Vevő külön nyilatkozatot fogad el, miszerint a regisztrálás során a valóságnak megfelelő adatokat (magánszemély esetében: vezetéknév és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, cég esetében: cégnév, adószám, mindkét esetében: irányítószám, település, cím, ország) ad meg. A regisztráció során és ahhoz megadott adatokat RS OIL Kft. a vonatkozó és hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli, amely a RS OIL Kft. honlapon érhető el. A Honlapon való vásárlásra regisztráció nélkül is van lehetőég.

2.4.2.   Megrendelés RS OIL Kft. Honlapján keresztül: A szerződéskötési folyamat első lépéseként a Vevő a Honlapon az általa megrendelni kívánt Termékeket kiválasztja, azt behelyezi egy a Honlapon működő virtuális kosárba. A Holnap alapján a Vevő konkrétan tudomást szerez a RS OIL Kft. által kínált termékről és annak áráról. A virtuális kosárban található termékekre vonatkozó a megrendelési szándékát Vevő a feltételek elektronikus elfogadásával és a fizetési mód kiválasztásával véglegesíti, egyben elküldi megrendelését a RS OIL Kft. részére.

Bankkártyás fizetés

Bankkártyás fizetés esetén a Vevő kényelmesen és biztonságosan vásárolhat a RS OIL Kft. webáruházában. A kiválasztott áruk megrendelése után Vevő az OTP Bank SimplePay fizetőoldalára kerül átirányításra, ahol a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. A Vásárló a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattint, majd a Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) köteles megadni. Az OTP Bank a dombornyomott VISA és Mastercard, Visa Electron (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben a Vásárló Maestro bankkártyáján ilyen nem található, érdeklődjön Bankjánál. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak a Bank csak abban az esetben fogadhatja el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi. Az lefogadható bankkártyák emblémáit a RS OIL Kft. a Honlapján közzéteszi.

A RS OIL Kft. fizetés után a megrendelést feldolgozza és azt visszaigazolja a Vevő részére. A visszaigazolással – annak a Vevőtől kapott e-mail címre történő elküldésével – a Felek között a magyar polgári jog szabályai szerinti, elektronikus úton történő szerződéskötésre irányadó rendelkezések szerinti adásvételi szerződés (továbbiakban: Szerződés) jön létre. A szerződéskötés napja a visszaigazolás RS OIL Kft. részéről történő elküldésének napja, tekintet nélkül arra, hogy a Vevő valós e-mail címet adott-e meg, vagy hogy az üzenetet elolvasta, vagy a RS OIL Kft. e-mailjét visszaigazolta volna.

A Szerződés létrejöttéről a RS OIL Kft. írásban tájékoztatja a Vevőt, megrendelési visszaigazolás formájában (Szerződés), amely pontosan, tételesen és konkrétan tartalmazza a megrendelt Termékek megnevezését, azok árait, a megrendelés szállítási határidejét, módját és költségét (Ft) azaz forint összegben. A RS OIL Kft. csak azokért a megrendelt Termékekért tartozik felelni, melyek a megrendelési visszaigazolásban (Szerződés) is szerepelnek.

Utánvétes fizetés

Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja a Vevő kiegyenlíteni, akkor az "Utánvétel" fizetési lehetőséget szükséges választani. Az utánvét díjját a kiszállítást végző futárszolgálat kollégájának tudja a Vevő kifizetni.

A Vevőnek lehetősége van a rendelés végösszegét előre elutalva fizetni.
Ebben az esetben a megvásárolt termék(ke)et csak a pénz a RS OIL Kft. bankjába történő beérkezését követően van lehetőség kiszállítani.

Az átutaláshoz szükséges adatok:

Kedvezményezett bankja: OTP BANK

Kedvezményezett neve: RS OIL Kft.

Adószám: 24826451-2-08

Cégjegyzékszám: 08-09-025920

Kedvezményezett számlaszáma: 11737007-20754103-00000000

2.4.3.    A szerződéskötés különös szabályai:

a)       A RS OIL Kft. nem tartozik felelősséggel a Honlapon feltüntetett Termékek árában bekövetkezett változásokért, kizárólag a visszaigazolásban szereplő ár tekinthető irányadónak. A RS OIL Kft. továbbá kizárja a felelősségét az esetleges termékhiányért, amelyre tekintettel az átmeneti, vagy tartósan készleten nem lévő Termékekre vonatkozó megrendeléseket (ajánlatot) nem köteles elfogadni, de termékhiányról értesíteni köteles a megrendelést leadó Vevőt.

b)      A RS OIL Kft. kizárja a felelősségét a Vevő pontatlan megrendelésével (ajánlatával) kapcsolatban, így különösen nem tartozik felelősséggel azért, ha a Vevő nem a kívánt Terméket, vagy nem a kívánt mennyiségben rendelte meg. A RS OIL Kft. ugyanígy kizárja a felelősségét a hiányosan, vagy pontatlanul megadott Vevő adatokkal kapcsolatban (pl.: szállítási cím, számlázási adatok, stb.).

2.5.        A létrejött szerződés módosítása

2.5.1.   A már létrejött Szerződést a Vevő kizárólag abban az esetben módosíthatja, amennyiben a módosítás nem eredményez határidőbeli módosulást, árcsökkenést vagy árnövekedést, valamint többletköltséget. Ebben az esetben a módosítási kérelem új megrendelésnek (ajánlat) minősül, amellyel kapcsolatban Felek a szerződéskötés folyamatára irányadó szabályok szerint járnak el. A szerződésmódosítással kapcsolatban a RS OIL Kft.-nél jelentkező költségeket a Vevő köteles megfizetni.

2.5.2.   A Szerződést a RS OIL Kft. a teljesítés megkezdése előtt szolgáltatott információk, adatok és dokumentumok alapján teljesíti. Abban az esetben, ha a Vevő a megrendelését a fentiek szerint utólag módosítja, kiegészíti, vagy bármilyen módon és mértékben megváltoztatja, a RS OIL Kft.-nek a fentieken kívül jogában áll új teljesítési határidőt kitűzni és a szolgáltatás ellenértékét arányosan növelni, amennyiben azt a módosítás jellege és volumene indokolja.

2.5.3.   A RS OIL Kft. kizárólag a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben jogosult a Szerződést megváltoztatni, míg minden más esetben a Szerződés megváltoztatásáról haladéktalanul tájékoztatnia kell a Vevőt. A RS OIL Kft. a Vevő szerződésmódosítással kapcsolatban felmerült és igazolt költségét köteles megtéríteni.

3.              Vevő jogai és kötelezettségei

3.1.        Vevő vállalja, hogy a RS OIL Kft. által kért és a Termékek rendelkezésre bocsátásához szükséges adatokat a RS OIL Kft. rendelkezésére bocsátja.

3.2.        Vevő vállalja, hogy RS OIL Kft. által a visszaigazolásban meghatározott feltételeknek megfelelő Terméket átveszi, és a Szerződésben meghatározott vételárat megfizeti. A vételár megfizetése minden esetben a RS OIL Kft. teljesítését megelőzően történik, a Honlapon elérhető fizetési módozatok szerint, vagy postai utánvéttel a megrendelés tárgyának Vevő általi kézhezvételekor. A fizetési módot a RS OIL Kft. egyedileg jogosult felajánlani a Vevő részére, aki a felajánlott fizetési módok bármelyikét választhatja.

3.3.        Vevő a Szerződés teljesítése során semmilyen szellemi jogot (szabadalom, védjegy, árujelző, know-how, stb.) nem szerez, kivéve, ha Felek kifejezetten így állapodnak meg.

3.4.        Vevő köteles a Termék átvétele után az esetleges téves szállításokat, mennyiségi eltéréseket és hiányosságokat 2 munkanapon belül írásban a RS OIL Kft. részére jelezni. A bejelentésen meg kell adni a szállítólevél, szerződés, számla számát, a Termék és a kifogások pontos leírását. Szállítási sérüléseket a Termék rendeltetési helyre érkezését követően azonnal jelezni kell mind a fuvarozónak, mind a RS OIL Kft. részére. A Vevő vizsgálati kötelezettsége az egész szállítmányra kiterjed. A sérülés tényét és mértékét rá kell vezetni a szállítólevélre / átvételi elismervényre és azt a fuvarozóval alá kell íratni. Vevő jegyzőkönyvet vesz fel a kár nagyságáról. Esetleges hibák ellenére a Terméket át kell venni és megfelelően tárolni kell. Nem látható hibákat az észrevételtől számított 5 munkanapon belül jelezni kell. Vevő köteles lehetőséget biztosítani a RS OIL Kft. részére, hogy a kifogásolt terméket megtekinthesse. Abban az esetben, ha a hiba igazolásra kerül, Vevő választása szerint a RS OIL Kft. kijavítja, vagy a Termék visszaadása ellenében hibátlan árut szállít (kicseréli).  A nem rendeltetésszerű használatból, tárolásból, szállításból eredő hibákért felelősség a RS OIL Kft.-t nem terheli. A RS OIL Kft.-t bármely kijavítási, vagy kicserélési, vagy egyéb szavatossági kötelezettség akkor terheli, amennyiben a Termék nem került még részben vagy egészben felhasználásra, elhasználásra, vagy elfogyasztásra.

3.5.        Amennyiben a Vevő a jelen ÁSZF-ben megállapított fizetési határidőben nem teljesíti fizetési kötelezettségét, úgy a fizetési határidőt követő napon a Szerződés minden további jogkövetkezmény nélkül megszűnik és a RS OIL Kft.-t semmilyen teljesítési, vagy helytállási kötelezettség nem terheli.

4.              RS OIL Kft. jogai és kötelezettségei

4.1.        A RS OIL Kft. vállalja, hogy a Vevő részére a Vevő által a Honlapon keresztül leadott megrendelést teljesíti a megrendelési visszaigazolásban (Szerződés) szereplő feltételek szerint.

4.2.        A RS OIL Kft.-nek mindaddig joga van a teljesítést megtagadni, amíg a Vevő nem biztosítja a teljesítéshez szükséges információkat, vagy a Vevő Szerződésben foglalt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. A RS OIL Kft. kizárólag a fizetés teljesítését követően köteles a Termék kézbesítése iránt intézkedni, ha pedig a Felek a fizetési határidőt megelőző teljesítési határidőben állapodtak meg, úgy a RS OIL Kft. teljesítési határideje meghosszabbodik a megrendelés visszaigazolásától, a fizetés teljesítéséig eltelet napokkal.

4.3.        A RS OIL Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződésben részletezett Termékeket a Vevő részére a megállapodott határidőben leszállítja.

4.4.        A RS OIL Kft. bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.

4.5.        A Termékekkel kapcsolatos tulajdonjog a Vevőre a Termék Vevőnek történő átadása esetén az átadás pillanatában száll át. Amennyiben a Termék szállításához a Felek fuvarozót vesznek igénybe, úgy a Termék feletti tulajdonjog a Termék fuvarozó részére történő átadásának (berakodás befejezése) pillanatában száll át a Vevőre. A Vevő ettől az időponttól viseli a Termékkel kapcsolatos tulajdonost terhelő költségeket, kárveszélyt és egyéb tulajdonosi kötelezettségeket.

4.6.        A RS OIL Kft. nem tartozik felelősséggel azért, ha vis maior miatt válik a teljesítés lehetetlenné, vagy terhesebbé. Ha vis maior miatt válik a teljesítés lehetetlenné, akkor a Felek viselik saját költségeiket. Ha vis maior miatt válik a teljesítés terhesebbé, akkor minden ebből származó többletköltség a Vevőt terheli, kivéve, ha a Vevő erre hivatkozással áll el a szerződéstől, amely esetben a RS OIL Kft.-nél jelentkező szerződéskötés költségeit meg kell térítenie.

4.7.        Fuvarozási szabályok

4.7.1.   Amennyiben a Vevő azt kéri, úgy a RS OIL Kft. fuvarozó igénybevételével szállítja el a Vevő által megjelölt címre a Terméket.

4.7.2.   A fuvarozással kapcsolatban a fuvarozóval a RS OIL Kft. állapodik meg, de a fuvarozás költségeit a Vevő viseli. A fuvarozás költségeiről a RS OIL Kft. köteles tájékoztatni a Vevőt és a Vevő jogosult eldönteni, hogy a RS OIL Kft. által felajánlott fuvarozási módok közül melyiket választja. A RS OIL Kft. megrendelés visszaigazolása a fuvarozás költségeit is tartalmazza.

4.7.3.   A RS OIL Kft. a fuvarozóval történt egyeztetést követően egyoldalúan jogosult megjelölni a Termék Vevő részére történő átadásának időpontját. Amennyiben erre a RS OIL Kft. lehetőséget biztosít, úgy a Felek egyeztethetnek az átadás időpontjáról. A RS OIL Kft. (vagy a fuvarozó) a Vevőt köteles tájékoztatni az átadás időpontjáról, amiről a RS OIL Kft. legalább e-mail-t köteles küldeni a Vevő által megadott e-mail címre. A Vevő által megadott e-mail címre küldött tájékoztatás visszaigazolás hiányában is megfelelő tájékoztatásnak minősül.

4.7.4.   A RS OIL Kft. – fuvarozó igénybevételének útján – kizárólag egyszer köteles megkísérelni a Termék kézbesítését.

4.7.5.   A RS OIL Kft. a fuvarozással kapcsolatos minden felelősségét kizárja, így többek között nem felel a fuvarozó hibás teljesítéséért (többek között, de nem kizárólagosan: a fuvarozó késedelmes teljesítése, rossz címre történő kézbesítés, téves kézbesítés, stb.), valamint a berakodás befejezésétől a Termékben bekövetkezett bármilyen kárért.

4.7.6.   Felek úgy tekintik, hogy a RS OIL Kft. a fuvarozót a szállítással és csomagolással kapcsolatban minden szükséges információval ellátja abban az esetben, ha a Terméket a gyártó bontatlan ipari csomagolásában adja át a fuvarozó részére és a RS OIL Kft. a Termék szállításával kapcsolatban minden információt átadott a fuvarozó részére, amit a RS OIL Kft. a gyártótól, vagy a gyártó és a RS OIL Kft. közötti kereskedőtől kapott.

4.7.7.   A RS OIL Kft. a teljesítés során betartja a magyar jog hatályos és vonatkozó rendelkezéseit, így a teljesítés során mások emberi méltóságát, jó hírnevét, becsülethez való jogát, vagy szerzői jogvédelem alatt álló alkotásán, előadásán, földrajzi árujelzőjén, védjegyén fennálló jogot, illetve egyéb kizárólagos védelmet nem sért, Vevő ilyen irányú megrendeléseit nem fogadja el.

4.7.8.   A RS OIL Kft. hibátlan teljesítésének minősül, ha Termék méretbeli illetve az egyéb eltérése az 5 %ot nem haladja meg. Nem minősül hibás teljesítésnek a Termék csomagolásán található eltérés sem, amennyiben az a Termék használhatóságát nem befolyásolja. A RS OIL Kft. kizárja a felelősségét minden olyan kérdésben, amiben a Termék gyártóját felelősség nem terheli.

4.7.9.   Nem minősül hibás vagy késedelmes teljesítésnek, ha a RS OIL Kft. a raktáron nem lévő Termék esetén a megrendelés leadását követően a visszaigazolásban tájékoztatja e tényről a Vevőt, a várható szállítási határidővel együtt, ebben az esetben a RS OIL Kft.-t semmilyen kártérítési felelősség nem terheli.

4.7.10.        Amennyiben a Vevő olyan Terméket rendel meg a gépjárműhöz, amely a Termék a gépjármű tekintetében nem használható fel, ez esetben a RS OIL Kft. kizárja mindennemű felelősségét a Termék tekintetében.

5.              Teljesítés, határidők

5.1.        A RS OIL Kft. a Vevő részére megküldött megrendelési visszaigazolásban (Szerződés), megadja a teljesítés határidejét, amely tartalmilag hibátlan, műszakilag egyértelmű megrendelés esetén a megrendelés visszaigazolásának RS OIL Kft. részéről történő elküldésének napját követő munkanapon kezdődik. Abban az esetben, ha a megrendelés visszaigazolás (Szerződés) nem tartalmaz teljesítési határidőt, úgy kell tekinteni, hogy a Felek a szerződés lényeges tartalmában nem állapodtak meg és a Szerződés nem jött létre, kivéve, ha a RS OIL Kft. a megrendelés visszaigazolásában rögzített egyéb feltételeket mindenben teljesítette és a Termék a megrendelés visszaigazolásában rögzített módon átadásra került a Vevő részére, amely esetben a Szerződést minden esetben hibátlanul teljesítettnek kell tekinteni (a teljesítés kollaudáló hatása). A megadott határidő elteltét követő 8 munkanapon belüli teljesítés még határidőben történt teljesítésnek minősül.

5.2.        Vis major esetén a vis major időtartamával a szállítási határidő meghosszabbodik.

5.3.        Amennyiben a RS OIL Kft. szerződésszerűen megkísérelte a Terméket kézbesíteni a Vevőnek, de az bármilyen oknál fogva a Terméket nem vette át, úgy

a)       a RS OIL Kft. köteles a Vevőt – a Vevő által megjelölt e-mail címen keresztül – értesíteni, hogy a teljesítésre kísérletet tett, de az a Vevő hibájából meghiúsult,

b)      a RS OIL Kft. köteles a Vevőt – a Vevő által megjelölt e-mail címen keresztül – felhívni arra, hogy amennyiben a Szerződéstől nem kíván elállni, úgy a második teljesítéssel kapcsolatos költségeket fizesse meg, egyben tájékoztatja a Vevőt a második kézbesítés tervezett időpontjáról,

c)       amennyiben a Vevő a Termék második kézbesítésével kapcsolatos többletköltségeket is megfizeti a RS OIL Kft. részére, úgy a RS OIL Kft. e-mailben megerősíti, vagy megváltoztatja a második kézbesítés időpontját és jelen ÁSZF egyéb rendelkezései szerint megkísérli a Termék Vevő részére történő kézbesítését,

d)      amennyiben a Vevő a második kézbesítéssel kapcsolatos többletköltségeket nem fizeti meg az erre történt felszólító e-mail kézhezvételét követő 5 munkanapon belül, vagy a második kézbesítési kísérlet is eredménytelen volt, azt úgy kell tekinteni, hogy a Vevő felmondta a Szerződést. Ebben az esetben a RS OIL Kft. a megrendelt Terméket megtarthatja, aminek tulajdonjoga a Szerződés megszűnésének napját követő napon visszaszáll a RS OIL Kft.-re, valamint a RS OIL Kft. a Szerződés megszűnését követő 10 munkanapon belül köteles a Vevő által megfizetett teljes vételárat visszafizetni, csökkentve az alábbi tételekkel:

-          a fuvarozással kapcsolatban felmerült és a fuvarozónak ténylegesen megfizetett költségek,

-          a Termék nettó vételára 10%-ának megfelelő, de legalább 700,- Ft összegű meghiúsulási kötbér,

-          a Termék nettó vételára 10%-ának megfelelő, de legalább 700,- Ft összegű költségátalány (pl.: adminisztrációs, banki költségek, anyagköltségek, stb.),

-          a RS OIL Kft. igazolt, kötbérrel és költségátalánnyal nem fedezett egyéb költségei, kára.

5.4.        Amennyiben a RS OIL Kft. a teljesítéssel 5 munkanapos késedelembe esik és az ezt követően tett Vevői felszólítást követő 3 munkanapon belül sem teljesít szerződésszerűen, úgy a Vevő elállhat a Szerződéstől. Vevői elállás esetén a RS OIL Kft. köteles a Vevő részére a Vevő által megfizetett teljes vételárat 3 munkanapon belül visszafizetni, valamint megtéríteni a Vevő igazolt költségeit. Amennyiben a Vevő a késedelmes teljesítés miatt eláll, úgy részére a RS OIL Kft. késedelmi kötbért nem, de a Termék nettó vételárának 5%-ával megegyező meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Vevő részére, ami átalány kártérítésnek minősül, azaz a Vevő kizárólag ezen felüli igazolt kárát jogosult RS OIL Kft.-vel szemben érvényesíteni.

5.5.        Felek a Vevő további kárigényének érvényesítését kizárják, amennyiben azt jogszabály nem tiltja. Vevő azonban ezen kikötés mellett is érvényesítheti RS OIL Kft. szándékos vagy nagyfokú gondatlanságból eredő szerződésszegésével összefüggő, igazolt kárigényét. A kizárás különösen az olyan következménykárok miatti igényeket foglalja magába, mint a termeléskiesés vagy elmaradt nyereség.

6.              Fizetés módja, fizetési feltételek

6.1.        A megrendelés visszaigazolásakor a RS OIL Kft. elektronikus számlát állít ki az elvégzett munkákról, melyet Vevő részére elektronikus úton megküld. A RS OIL Kft. kijelenteni, hogy az általa a Vevő részére kiállított elektronikus bizonylatok megfelelnek a mindenkori törvényi szabályozásoknak:

a)       Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfatv.) 174. § bekezdése alapján számla elektronikus úton is kibocsátható;

b)      Az Áfatv. 259. § 5. pontja szerint elektronikus számla definíciója.

6.2.        Felek megállapodnak abban, hogy jelen ÁSZF alapján kibocsátott megrendelési visszaigazolások (Szerződés) és számlák esetében – ha a Felek írásban másként nem rendelkeznek – a fizetés a megrendeléskor előre, a számla kézhezvételét követő 8 napon belül esedékes, banki átutalással a RS OIL Kft. számláján feltüntetett bankszámlaszámra.

6.3.        A jelen ÁSZF szerinti valamennyi fizetés azon a napon tekintendő teljesítettnek, amely napon a Szerződés szerinti bankszámlaszámon, a Szerződés szerinti teljes összeg jóváírásra került. Amennyiben a Felek jelen Szerződéstől eltérő fizetési módban állapodnak meg, úgy a teljesítés időpontja a készpénz, vagy dolog átadásának napja.

6.4.        A RS OIL Kft. által forgalmazott Termékek árait a RS OIL Kft. Honlapján közzéteszi, amelyek tartalmazzák a nettó ár és a mindenkori jogszabályok által meghatározott általános forgalmi adó feltüntetését is (együttesen bruttó ár).

6.5.        A Honlapon feltüntetett árak csak tájékoztató jellegűek, a RS OIL Kft. az árak változtatásának jogát fenntartja. Amennyiben valamely vételár forint és euró devizanemben is feltüntetésre kerül, úgy a forint devizanemben feltüntetett ár az irányadó. Az euró devizanemben feltüntetett vételárat a RS OIL Kft. bankszámláját vezető bank euró-forint árfolyamán, a megrendelés visszaigazolásának napjára számolva kell meghatározni. A Termékek tényleges árát a megrendelés visszaigazolásakor (Szerződés) közli a RS OIL Kft. a Vevővel.

6.6.        Amennyiben a Honlapon közzétett és a megrendelés visszaigazolásában (Szerződés) közölt vételár 5 %-ot meghaladó mértékben eltér, úgy a Vevő minden további jogkövetkezmény nélkül elállhat a Szerződéstől, de elállása esetén a RS OIL Kft.-t sem terheli semmilyen kötelezettség.

6.7.        A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlapon szereplő árak a csomagolással, szállítással kapcsolatban felmerülő plusz költségeket nem tartalmazzák, ezek minden esetben külön kerülnek fel a megrendelési visszaigazolásra (Szerződés).

7.              A fogyasztói szerződésekre alkalmazott elállási/felmondási jog távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó különös szabályai

7.1.        Általános szabályok

7.1.1.   A RS OIL Kft. a fogyasztói szerződésekre vonatkozóan a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdésére tekintettel az alábbi tájékoztatást adja a fogyasztónak minősülő Vevői részére.

7.1.2.   A RS OIL Kft.-vel szerződő fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

7.1.3.   Az elállási/felmondási határidő

a)         attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a Terméket átveszi.

b)        több Termék szolgáltatásakor, attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó Termék átveszi.

c)         több tételből vagy darabból álló Termék szolgáltatásakor, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

7.1.4.   Ha a Vevő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre: RS OIL Kft., posta cím: 9024 Győr Práter u. 11, valamint az ugyfelszolgalat@rsoil.hu e-mail címre. A fogyasztói panaszokkal kapcsolatban a RS OIL Kft. nyitvatartási időben áll a Vevői rendelkezésére a jelen ÁSZF-ben megjelölt telefonszámon is .

7.1.5.   A Vevő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

7.2.        Az elállás/felmondás joghatásai

7.2.1.   Ha a Vevő eláll a Szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni tartozik a RS OIL Kft. a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő a RS OIL Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a RS OIL Kft., kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatja a RS OIL Kft., amíg vissza nem kapta a Terméket, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).

7.2.2.   A Vevő köteles a RS OIL Kft. számára a Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a Vevő a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a Terméket. A Termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli. E költségek legmagasabb becsült összege 10.000 Ft .

7.2.3.   A Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7.2.4.   A jelen 7. pont szerinti indoklás nélküli elállás joga a fogyasztói szerződésekre vonatkozóan a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése alapján rendelt Termékek esetén nem illeti meg a Vevőt, így különösen

a) *  szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;

b) *  olyan áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) *  olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) *  romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében;

e) *  olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) *  olyan áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más áruval;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) *  - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) *  a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet  20. § szerinti jogát, továbbá a vállalkozás a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés vagy a 18. § szerint visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.

8.              Kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra vonatkozó szabályok

8.1.        A RS OIL Kft. a fogyasztói szerződésekre vonatkozóan a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdésére tekintettel az alábbi tájékoztatást adja a fogyasztónak minősülő Vevői részére.

8.2.        Kellékszavatosság

8.2.1.   A Vevő hibás teljesítése esetén a RS OIL Kft.-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.2.2.   A Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet. Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a RS OIL Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a Szerződéstől is elállhat. A Vevő választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a RS OIL Kft. adott okot.

8.2.3.   A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.2.4.   A Vevő a RS OIL Kft.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.2.5.   A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Vevő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a Terméket a RS OIL Kft.-től vette. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.3.        Termékszavatosság

8.3.1.   Ingó dolog (Termék) hibája esetén a Vevő – választása szerint – az 8.2. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.3.2.   Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.3.3.   Termékszavatossági igényét a Vevő a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.3.4.   Termékszavatossági igényét a Vevő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

8.3.5.   A gyártó (vagy a forgalmazó, azaz a RS OIL Kft.) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a)         a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

b)        a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

c)         a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak, azaz a RS OIL Kft.-nek) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

8.3.6.   A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

8.4.        Jótállás

8.4.1.   A RS OIL Kft. jótállása csak az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt 10.000,- forintnál drágább tartós fogyasztási cikkekre vonatkozik.

8.4.2.   A RS OIL Kft. jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

8.4.3.   A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vevőt a jótállásból fakadó jogok a 8.2. és a 8.3. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

9.              Üzleti titok, szerzői jogok

9.1.        Felek közötti jogviszonnyal kapcsolatos valamennyi tény, adat, információ üzleti titoknak minősül. Vevő tudomásul veszi, hogy a RS OIL Kft. által készített és átadott dokumentumok, anyagok, rajzok, specifikációk, árajánlatok stb. RS OIL Kft. kizárólagos tulajdonát képezik, így azok harmadik Fél számára történő kiadása üzleti titok megsértésének minősül, melynek minden gazdasági és büntetőjogi felelősségét Vevő viseli.

9.2.        A RS OIL Kft. által forgalmazott termékek a termékeket gyártó jogi személyek szabadalmakkal kapcsolatos, vagy szerzői jogi, vagy egyéb jogi védelme alá tartoznak. Vevő köteles ezen jogok tiszteletben tartására a vonatkozó jogszabályok megtartásával. Mindennemű, a Vevőnél bekövetkezett harmadik Fél felé történő jogsértésért a Vevő tartozik felelősséggel.

10.          Az ÁSZF módosítása, a szerződés megszűnésének, megszüntetésének esetkörei

10.1.     Jelen ÁSZF alulírott napon kerül közzétételre a Honlapon és a közzétételét követően létrejött jogviszonyokra kell alkalmazni mindaddig, amíg másik általános szerződési feltétel nem kerül elfogadásra és közzétételre.

10.2.     Az ÁSZF rendelkezéseit a RS OIL Kft. jogosult egyoldalúan módosítani, de köteles a módosítás hatályba lépése előtt 15 nappal a módosítás lényegi elemeit Honlapjának nyitóoldalán jól látható módon elhelyezni.

10.3.     Felek megállapodnak abban, hogy Szerződést határozott időre kötik, mely időtartam a szerződésszerű teljesítésig tart. Felek egyedileg ettől eltérhetnek, és a Szerződést határozatlan időtartamra is megköthetik (keretszerződés).

10.4.     A Felek között a Szerződés megszűnhet közös megegyezéssel, elállással és felmondással.

10.5.     Felek megállapodnak abban, hogy kizárólag a jelen ÁSZF-ben, vagy az egyedi szerződésben meghatározott oknál fogva van helye elállásnak, vagy felmondásnak, kivéve amennyiben a másik Fél a Szerződésben vállalt lényeges kötelezettségeit súlyosan megszegi (a vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy minden további együttműködéstől elzárkózik), úgy elállásnak vagy felmondásnak van helye. Nem lényeges, vagy a Fél érdekeit érdemben nem sértő oknál fogva elállásnak, felmondásnak nincs helye.

10.6.     Amennyiben jelen ÁSZF, vagy a Felek egyedi szerződése eltérően nem rendelkezik és a RS OIL Kft. szerződésszerűen teljesített, úgy Vevő elállása, vagy felmondása esetén, amennyiben érvényesen létrejött, de még nem teljesített egyedi megrendelés van folyamatban köteles a RS OIL Kft. igazolt kárának, illetve elvégzett munkájának megtérítésére.

10.7.     Amennyiben jelen ÁSZF, vagy a Felek egyedi szerződése eltérően nem rendelkezik és a Vevő szerződésszerűen teljesített, úgy a RS OIL Kft. elállása, vagy felmondása esetén, amennyiben érvényesen létrejött, de még nem teljesített egyedi megrendelés van folyamatban köteles a megkezdett részfeladatokat befejezni, a Vevő pedig köteles azokat kifizetni, amennyiben az a visszaigazolt megrendelésben (Szerződés) meghatározottaknak megfelel.

10.8.     A szerződéstől történő elállásra, vagy felmondására mindkét Félnek van lehetősége, azonban Vevői elállás vagy felmondás esetén a Vevő köteles a RS OIL Kft. addig felmerült költségeit, valamint a teljes nettó vételár 20%át megtéríteni (facultas alternativa), ami magában foglalja a RS OIL Kft.-nél felmerülő adminisztrációs, banki és anyagköltségeket, továbbá a teljesítésre történő felkészülés minden egyéb költségét, ide nem értve az esetlegesen megfizetett fuvardíjat. Felmondás, vagy elállás esetén a RS OIL Kft. egyéb kárigényt is érvényesíthet. Az elállás, vagy felmondás abban az esetben érvényes, ha azt írásban, indoklással ellátva, a másik szerződő Fél részére címzett ajánlott tértivevényes levélben küldik meg. A tértivevénnyel feladott levelet kézbesítettnek kell tekinteni a feladástól számított 5. munkanapon, valamint akkor is, ha az "nem kereste" vagy "átvételt megtagadta" jelzéssel érkezett vissza. Amennyiben nem a jelen ÁSZF-ben, vagy az egyedi Szerződésben meghatározottak szerint a RS OIL Kft. áll el a Szerződéstől, vagy mondja fel a Szerződést, úgy haladéktalanul vissza kell fizetnie a Vevőnek, a már részére megfizetett Vételárat és a Termék teljes nettó vételárának 5 %-ával megegyező összeget (facultas alternativa). Felmondás, vagy elállás esetén a Vevő egyéb kárigényt is érvényesíthet.

10.9.     A Felek között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése, megszüntetése nem mentesíti a Feleket a megszűnésig vagy megszüntetésig fennálló kötelezettségeik vagy díjtartozásaik teljesítése alól.

10.10. A RS OIL Kft. a szolgáltatást azonnali hatállyal felfüggesztheti, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vevő ellen csőd‐, vagy felszámolási eljárás, illetve végelszámolási eljárás, vagy megszűntetésre irányuló más eljárás indult.

11.          Vis Major

11.1.     Egyik Fél sem felel a Szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a Felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk, tüntetés vagy hasonló munkabeszüntetés, közlekedési illetve egyéb üzemzavarok, nyersanyaghiány, járvány.

11.2.     Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést felmondani.

11.3.     Vis Major esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik felet írásban értesíteni.

11.4.     A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

12.          Adatkezelés

12.1.         A jelen ÁSZF-fel kapcsolatos adatkezelést a RS OIL Kft. külön adatvédelmi szabályzata tartalmazza, amely elérhető a www.rsoilwebshop.hu/adatvedelem menüpont alatt.

13.          Jogviták

13.1.     A jelen ÁSZF-vel, valamint Szerződésből eredő bármely jogvita esetére a Felek kölcsönösen alávetik magukat pertárgy értéktől és hatáskörtől függően a RS OIL Kft. mindenkori székhelye szerint hatáskörrel rendelkező helyi (kerületi) illetve megyei (fővárosi) magyar bíróság kizárólagos illetékességének. A jogviták során a magyar jogot kell alkalmazni.

13.2.     A fogyasztó Vevő a RS OIL Kft.-vel szembeni jogvitákkal kapcsolatban békéltető testülethez is fordulhat. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara   Békéltető Testület elérhetőségei:

a)       Székhely: 9021 Győr, Szent István út 10/A

b)      Levelezési cím: Győr, Szent István út 10/A

c)       E-mail cím: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu

d)      Telefon: +36 96 520 217

13.3.     Panasza esetén lehetősége van vásárlónak a lakhelye szerinti békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

13.4.     A területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület, a békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, a termék biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése, e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

13.5.     Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. A fogyasztó jogszerűen kérheti, hogy általa megjelölt más békéltető testület legyen illetékes.

13.6.     A fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

13.7.     Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

14.          Záró rendelkezések

14.1.     Jelen ÁSZF egyes pontjainak érvénytelensége esetén a szerződés többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.

14.2.     Jelen ÁSZF mindenkor a RS OIL Kft. és a Vevő között létrejött, a Honlapon közzétett Termékekre megkötött elektronikus szerződéssel (megrendelés leadása és annak visszaigazolása), vagy egyedi szerződés esetében az egyedi árajánlattal és annak írásbeli visszaigazolásával (e-mail, levél) együtt érvényes.

 

Budapest, 2022. június 1